Τι είναι το Talent4LIFE?

Το έργο Talent4LIFE στοχεύει στη βελτίωση της ανάπτυξης και διατήρησης των εργαζομένων με έμφαση σε εργαζόμενους ηλικίας 45+ ετών. Ως εκ τούτου, αναπτύσσει ένα μοντέλο που περιλαμβάνει μέσα για τη διατήρηση προσωπικού με βάση τη διαχείριση ταλέντων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το να είναι μια εταιρεία ευέλικτη και προσαρμόσιμη αποτελεί το κλειδί για να αντιδράσει στις αλλαγές και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις.

Τι είναι η Διαχείριση Ταλέντων;

Το σύστημα διαχείρισης ταλέντων είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που αφορά ολόκληρο τον οργανισμό. Σε αντίθεση με τη συμβατική προσέγγιση, η οποία εστιάζει μόνο στην ανάπτυξη των υπαλλήλων με υψηλές επιδόσεις, δηλαδή το 3-10% των εργαζομένων μιας εταιρείας, ένα σύστημα διαχείρισης ταλέντων βλέπει όλους τους εργαζόμενους ως ταλέντα και τους αναγνωρίζει ως κρίσιμους για την επιτυχία της επιχείρησης. Η βάση παρέχεται από τους τρεις πυλώνες της Διαχείρισης Ταλέντων:

  • η στρατηγική του οργανισμού, η παροχή κατεύθυνσης,
  • η εταιρική κουλτούρα, ο ορισμός παραδείγματος, και
  • οι πρακτικές δειαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, και η υλοποίηση διαδικασιών προσωπικού.

Εμπειρική ερευνητική μελέτη

Πραγματοποιήσαμε μια εμπειρική ερευνητική μελέτη για να μάθουμε περισσότερα για την τρέχουσα κατάσταση των εταιρειών και τη διαχείριση ταλέντων.

Εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο Talent4LIFE Model θα περιέχει μια ολοκληρωμένη περιγραφή που περιλαμβάνει μέσα, μεθοδολογίες και λίστες ελέγχου για την εφαρμογή ενός προγράμματος διατήρησης προσωπικού σε ΜΜΕ στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από τον τομέα ή τη βιομηχανία, εστιάζοντας στους υπαλλήλους ηλικίας 45 χρονών και άνω.

Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης

Το προσωπικό σχέδιο ανάπτυξης είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για κάθε εργαζόμενο και καθορίζει ποια βήματα θα είναι απαραίτητα για την επίτευξη ενεργού διατήρησης του ταλέντου του προσωπικού ηλικίας 45+.

Πράσινο Βιβλίο

Το Πράσινο Βιβλίο για τη Βιωσιμότητα είναι μια συλλογή και περίληψη ενημερωμένων πληροφοριών, στρατηγικών, προσεγγίσεων και εννοιών που αφορούν τη διατήρηση προσωπικού και τη διαχείριση ταλέντων.