Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης

Τι είναι το Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης (ΣΠΑ);

Το σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης Talent4LIFE (ΣΠΑ) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη μιας αξιολόγησης εργαζομένων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής συζήτησης ανάπτυξης μεταξύ του εργοδότη/ προσωπικού ανθρώπινου δυναμικού και του εργαζομένου. Θα καθοδηγηθούν στη διαδικασία με πληροφορίες και εργασίες στα φύλλα εργασίας.

Κατά το άνοιγμα του εργαλείου στο διαδίκτυο, ο εργοδότης/ το προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού και ο εργαζόμενος θα λάβουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ταλέντων και τη χρήση του ΣΠΑ και θα έχουν πρόσβαση σε οδηγίες για μια βήμα προς βήμα καθοδήγηση.

Πίσω από καθένα από τα τέσσερα βήματα υπάρχει ένα φύλλο εργασίας που πρέπει να συμπληρωθεί από κοινού από τον εργοδότη/ υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού και τον εργαζόμενο. Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ένα σύνολο ερωτήσεων και αντίστοιχα πεδία προς συμπλήρωση (π.χ. βαθμολογίες, λίστες επιτυχιών, επιθυμητά μέτρα). Όλα τα βήματα βασίζονται το ένα πάνω στο άλλο σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε κάθε φύλλο ή κάθε πεδίο.

Βήματα

Αξιολόγηση Προσωπικής Ανάπτυξης για εξισορρόπηση της άποψης εργαζομένου και εργοδότη

Βασικά ταλέντα για περαιτέρω βήματα ανάπτυξης

Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για να ελέγξετε τον ατομικό φόρτο εργασίας, το μοντέλο εργασίας και άλλες προσφορές

Εξελίξεις & Ορόσημα: συμφωνία για στόχους & μέτρα

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα για λήψη και μεταφόρτωση

Αφού περάσει από το ΣΠΑ (εκτιμώμενος χρόνος: 1 ώρα) εμφανίζονται για τον εργαζόμενο τα βασικά ταλέντα, το μέτρο ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αναπτυξιακοί στόχοι και ορόσημα για την επίτευξή τους. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτού του πίνακα και πώς να προχωρήσετε από εδώ.

Σύμφωνα με τον GDPR, τα εισαγόμενα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο προσωρινά και στον υπολογιστή σας. Όλο το περιεχόμενο μπορεί να ληφθεί και να αποθηκευτεί τοπικά στον δικό σας υπολογιστή. Για μεταγενέστερη αναθεώρηση ή επανάληψη της διαδικασίας, μπορείτε να εισαγάγετε ξανά τα δεδομένα στο εργαλείο.