Εγχειρίδιο Talent4LIFE

Τι είναι το Εγχειρίδιο Talent4LIF;

Το εγχειρίδιο Talent4LIFE έχει σχεδιαστεί για όλους εκείνους που ασχολούνται με το HR και σχετικές προκλήσεις, όπως επαγγελματίες HR ή ηγέτες επιχειρήσεων. Στοχεύει στη βελτίωση της διατήρησης και ανάπτυξης των εργαζομένων μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ταλέντων. Αν και αυτό το εγχειρίδιο έχει αναπτυχθεί με ιδιαίτερη έμφαση στους υπαλλήλους 45 ετών+, έχει σχεδιαστεί για να περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή γενιάς.

Η δομή αυτού του εγχειριδίου Talent4LIFE βασίζεται στον κύκλο ζωής των εργαζομένων. Ο κύκλος ζωής των εργαζομένων απεικονίζει τον τρόπο κάθε εργαζομένου σε μια εταιρεία από την αρχή, από την πρόσληψη του εργαζομένου, μέχρι το τέλος, όταν ένας εργαζόμενος αποχωρεί από την εταιρεία. Ο εργοδότης μπορεί να υποστηρίξει τους υπαλλήλους του σε κάθε μία από τις διαφορετικές φάσεις δημιουργώντας έναν κύκλο, γι’ αυτό ονομάζεται διαχείριση του κύκλου ζωής των εργαζομένων.

Χρησιμοποιώντας τη διαχείριση του κύκλου ζωής των εργαζομένων, οι εταιρείες προσπαθούν να κατανοήσουν την επαγγελματική πορεία των εργαζομένων τους και να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία τους εντός της εταιρείας. Όσο καλύτερα κατανοούν οι εργοδότες την εμπειρία και τις αντιλήψεις των εργαζομένων τους, τόσο καλύτερα μπορούν να αντιδράσουν και να τους υποστηρίξουν προκειμένου να διατηρήσουν τα ταλέντα τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στη διαχείριση ταλέντων & σύγκριση αναγκών διαφορετικών γενεών

Πρόσληψη – βασικές πτυχές της διαδικασίας πρόσληψης

Δοκιμαστική περίοδος – Η πρώτη δοκιμή μιας εταιρείας, στην οποία οι εργαζόμενοι ελέγχουν εάν η εταιρεία τηρεί τις υποσχέσεις της. Εφαρμόστε μια ομαλή διαδικασία ενσωμάτωσης, στην οποία οι νέοι εργαζόμενοι μαθαίνουν τι αναμένεται από αυτούς.

Ανάπτυξη – Αντικατοπτρίζει την προοπτική του εργοδότη: περαιτέρω κατάρτιση και ανάπτυξη για τη διατήρηση των εργαζομένων

Ανάπτυξη – Αντικατοπτρίζει την προοπτική του υπαλλήλου: Πού θέλω να πάω;

Διατήρηση – όλη η προσφορά που κάνει η εταιρεία στους υπαλλήλους της

Αποχώρηση και διαδοχή – μια επαγγελματική στρατηγική εξόδου όταν ένας υπάλληλος αποχωρεί

Χρησιμοποιώντας τη διαχείριση του κύκλου ζωής των εργαζομένων, οι εταιρείες προσπαθούν να κατανοήσουν την επαγγελματική πορεία των εργαζομένων τους και να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία τους εντός της εταιρείας. Όσο καλύτερα κατανοούν οι εργοδότες την εμπειρία και τις αντιλήψεις των εργαζομένων τους, τόσο καλύτερα μπορούν να αντιδράσουν και να τους υποστηρίξουν προκειμένου να διατηρήσουν τα ταλέντα τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Εγχειρίδιο Talent4LIFE

Διαθέσιμη στα Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ουγγρικά