Εμπειρική ερευνητική μελέτη

Talent4LIFE
Ερευνητική Μελέτη

Στα πλαίσια της εμπειρικής ερευνητικής μελέτης διοργανώθηκαν ομάδες εστίασης και διαδικτυακή έρευνα.

Σε καθεμία από τις έξι χώρες του έργου, δημιουργήθηκε μια ομάδα εστίασης για να μάθουμε περισσότερα για τις εταιρείες, τα συστήματα διαχείρισης ταλέντων και ανθρώπινου δυναμικού τους, καθώς και τις πρακτικές τους. Τα αποτελέσματα δεν ήταν μόνο ένα αυτόνομο αποτέλεσμα ως μέρος της εμπειρικής ερευνητικής μελέτης, αλλά ενημέρωσαν την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου της διαδικτυακής έρευνας.

190 εταιρείες που βρίσκονται στις χώρες εταίρους του έργου σε όλη την Ευρώπη ολοκλήρωσαν την διαδικτυακή έρευνα Talent4LIFE. Τα βασικά αποτελέσματα επισημαίνονται παρακάτω. Η Ερευνητική Έκθεση είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, ενώ η Περίληψη είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ουγγρικά).

Βασικά στοιχεία

Συμμετείχαν 190 εταιρείες

Σχεδόν τα τρία τέταρτα (73,7%) δεν διαθέτουν σύστημα διαχείρισης ταλέντων

ο αριθμός των πρακτικών διαχείρισης ταλέντων επηρεάζει τη μελλοντική ασφάλεια των εταιρειών*

1 στις 3 ετιαρείες δεν καταγράφει τις δεξιότητες ή τις ικανότητες των υπαλλήλων της

Μόνο 1 στις 5 εταιρείες κάνει σχέδια προσωπικής ανάπτυξης για όλους τους υπαλλήλους της

Αρχεία

Ερευνητική Έκθεση

Διαθέσιμη στα Αγγλικά

Συνοπτική Έκθεση

Διαθέσιμη στα Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ουγγρικά

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι σημαίνει «μελλοντική ασφάλεια» και πώς μετριέται, ρίξτε μια ματιά στην Ερευνητική Έκθεση Talent4LIFE.