Αρχεία

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα αποτελέσματα του έργου που είναι διαθέσιμα για λήψη. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά (EN), Γερμανικά (DE), Ελληνικά (EL), Ουγγρικά (HU) & Ισπανικά (ES). Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα θα βρείτε στις αντίστοιχες σελίδες.

Φυλλάδιο

Ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου


Αναφορά έρευνας

Συνοπτική Έκθεση


Εγχειρίδιο Talent4LIFE


Υλικό εγχειριδίου και λίστες ελέγχου με δυνατότητα λήψης

Κεφάλαιο 1 – Πρόσληψη Ταλέντου

1 Στρατηγικές πρόσληψης


Κεφάλαιο 2 – Ενσωμάτωση νέου ταλέντου

2 Προτεινόμενο πρόγραμμα επιβίβασης


Κεφάλαιο 3 – Ανάπτυξη ταλέντου

3 Λίστα ελέγχου ανάπτυξης, ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ για τον τρόπο προσέγγισης μιας αναπτυξιακής ομιλίας και τη δομή ενός σχεδίου προσωπικής ανάπτυξης


Κεφάλαιο 4 – Αναπτύσσοντας το ταλέντο σας

4 Σενάριο Coaching


Κεφάλαιο 5 – Διατήρηση Βασικών Υπαλλήλων

5 Λίστα ελέγχου για τη διατήρηση εργαζομένων & σημαντικούς παράγοντες για τη διατήρηση 45+


Κεφάλαιο 6 – Σχεδιασμός εκτός επιβίβασης και διαδοχής

6.1 Offboarding: βέλτιστες πρακτικές offboard + λίστα ελέγχου & η συνέντευξη offboarding

6.2 Σχεδιασμός διαδοχής: πώς να διεξάγετε τον σωστό σχεδιασμό διαδοχής


Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής του σχεδίου προσωπικής ανάπτυξης και της αξιολόγησης προσωπικής ανάπτυξης, που είναι το πρώτο βήμα του διαδικτυακού εργαλείου, για σκοπούς προετοιμασίας.


Οδηγίες

Αξιολόγηση Προσωπικής ΑνάπτυξηςΠράσινο Βιβλίο Talent4LIFE